Algemene leveringsvoorwaarden


Orders tot een netto goederenbedrag van 500 euro worden belast met een bedrag van 17,50 euro ter
compensatie van de kosten met betrekking tot transport, verpakking, verzekering en administratie.

Facturen dienen binnen een termijn van 30 dagen te worden voldaan zonder aftrek van enig bedrag.
Is het bedrag binnen 8 dagen op onze rekening bijgeschreven, dan kan een korting van 2% op het
nettobedrag in mindering worden gebracht (zonder aftrek van BTW).