Algemene leveringsvoorwaarden


Alle leveringen geschieden volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden van de
Vereniging van Leveranciers voor de Grafische en Aanverwante industrie (VLGA).


Deze zijn te vinden in het downloads gedeelte.

Orders tot een netto goederenbedrag van 350 euro worden belast met een bedrag van 15 euro ter
compensatie van de kosten met betrekking tot transport, verpakking, verzekering en administratie.

Facturen dienen binnen een termijn van 30 dagen te worden voldaan zonder aftrek van enig bedrag.
Is het bedrag binnen 8 dagen op onze rekening bijgeschreven, dan kan een korting van 2% op het
nettobedrag in mindering worden gebracht (zonder aftrek van BTW).